Copy of 21 Mikko Hyvonen C Tero Ahonen
Show photographer Tero Ahonen

Haastattelussa Mikko Hyvönen: Ihminen ja kosmos

SPARKS OHJELMA HAASTATTELU

Koreografi-tanssijan Mikko Hyvösen Kosmos – Reunion johdattaa läpi historiallisten, nykyaikaisten ja futurististen myyttien. Haastattelussa Hyvönen jakaa ajatuksiaan teoksesta sekä esittelee muun muassa Kosmoksen työryhmää.

Mitkä ovat teoksen lähtökohtia ja inspiraation lähteitä?

Teos käsittelee nykyaikaisia, historiallisia ja futuristisia myyttejä tanssin, musiikin ja valosuunnittelun keinoin. Olen kiinnostunut myös yksilöiden ja yhteisöjen välisistä suhteista sekä ihmisten suhteesta kosmokseen ulko- ja sisäpuolellamme. Olen koonnut aiheita suunnitteluvaiheessa, minkä jälkeen luomme teosta yhdessä työryhmän kanssa.

Olet työkennellyt pitkään ulkomailla. Minkälaista on ollut palata Suomeen?

On ollut hyvä palata Suomeen. Se on luonut vähän juurtuneempaa ja varmempaa oloa. Työskentely ei ole kovin erilaista verrattuna työskentelyyni muualla Euroopassa, samantapaiset aiheet tuntuvat kiinnostavan eri paikoissa. Välillä kaipaan vähän lisää leikkisyyttä ja rentoutta elämiseen pandemia-aikojen ja Suomeen muuton jälkeen.

Kerro vähän teoksen työryhmästä.

Elias Girod, Mira Kautto ja Pie Kär ovat esiintyjinä ja luovat tanssia. Stav Yeini luo musiikin ja äänisuunnittelun, ja Teo Lanerva valo- ja tilasuunnittelun. Tekijät ovat valikoituneet siihen liittyen, ketkä voisivat olla kiinnostuneita teoksen teemoista sekä aiempien yhteistyökokemusten ja intuition pohjalta. Moni ryhmästä on opiskellut ja asunut ulkomailla. Näin harjoittelujakson alussa toivon, että toimimme yhteisöllisellä ja avoimella työskentelytavalla.

Teos on osa SPARKS-hanketta. Mikä merkitys hankkeella on ollut teoksen muotoutumisen kannalta?

SPARKS-hankkeen ja Tanssin talon tuki mahdollistavat koko teoksen toteuttamisen sekä työryhmän saattamisen yhteen. Tanssin talo tukee hienosti tuotantoa matkan eri vaiheissa.


Kosmos - Reunion. Kuva: Ilkka Saastamoinen.

Mitä tanssin voima merkitsee sinulle?

Leikkisyyttä, luovuutta, ilmaisua, rytmiä, energiaa, kehollisuutta, iloa, vapautta, tunteiden käsittelyä ja kanavoimista.

Olet työskennellyt sekä tanssijana että koreografina. Minkälaisena tanssi näyttäytyy sinulle näissä eri rooleissa?

Monesti esityksen tekovaiheessa tanssija rakentaa ainakin osittain omia materiaalejaan, ja näin koreografin ja tanssijan raja on minulle välillä aika hämärä sekä liukuva. Koreografi on monesti projektin alullepanija ja ikään kuin ohjaajan roolissa enemmän. Kummassakin roolissa on omat hyvät puolensa ja toisaalta haasteensa. Tanssijana koen vahvasti olevani yhteydessä keholliseen ilmaisuun sekä jaksamiseen ja niistä huolehtimiseen.

Välillä kaipaan vähän lisää leikkisyyttä ja rentoutta elämiseen pandemia-aikojen ja Suomeen muuton jälkeen."

— Mikko Hyvönen

Tilaa uutiskirje

Liity Tanssin talon ystävien joukkoon