Copy of 21 Mikko Hyvonen C Tero Ahonen
Show photographer Tero Ahonen

Haastattelussa Mikko Hyvönen: Ihminen ja kosmos

Tutustu taiteilijaan Artikkeli

Koreografi-tanssijan Mikko Hyvösen Kosmos – Reunion johdattaa läpi historiallisten, nykyaikaisten ja futurististen myyttien.

Mitkä ovat teoksen lähtökohtia ja inspiraation lähteitä?

Teos käsittelee nykyaikaisia, historiallisia ja futuristisia myyttejä tanssin, musiikin ja valosuunnittelun keinoin. Olen kiinnostunut yksilöiden ja yhteisöjen välisistä suhteista sekä ihmisten suhteesta kosmokseen ulko- ja sisäpuolellamme. Teos on hyvin tunnelmallinen. Sanoisin, että kyseinen teos on rauhallisempi kuin aiemmat teokseni.

Esityksen inspiraationa olevat tarinat kurkottelevat muinaismyyteistä tulevaisuuden teknologiaan. Emme tosin aio toistaa näitä myyttejä, mutta ne ovat olleet inspiraationa ja luomme niistä uusia variaatioita.

Miksi juuri kosmos?

Kosmos on lyhyt ja ytimekäs. Se ei ole tieteellinen sana, kuten universumi tai avaruus – termi siis liittyy myös tarinoihin ja myytteihin, sekä historiaan että tulevaisuuteen. Kosmos sanana vie ajattelua hieman jopa mystisempään suuntaan, mutta samalla on hyvin avoin.

Olet työkennellyt pitkään ulkomailla. Minkälaista on ollut palata Suomeen?

On ollut hyvä palata Suomeen. Se on luonut vähän juurtuneempaa ja varmempaa oloa. Työskentely ei ole kovin erilaista verrattuna työskentelyyni muualla Euroopassa, samantapaiset aiheet tuntuvat kiinnostavan eri paikoissa. Välillä kaipaan vähän lisää leikkisyyttä ja rentoutta elämiseen pandemia-aikojen ja Suomeen muuton jälkeen.

Kerro vähän teoksen työryhmästä.

Elias Girod, Mira Kautto ja Pie Kär ovat esiintyjinä ja luovat tanssia. Stav Yeini luo musiikin ja äänisuunnittelun, ja Teo Lanerva valo- ja tilasuunnittelun. Tekijät ovat valikoituneet siihen liittyen, ketkä voisivat olla kiinnostuneita teoksen teemoista sekä aiempien yhteistyökokemusten ja intuition pohjalta. Moni ryhmästä on opiskellut ja asunut ulkomailla.

Teos on osa SPARKS-hanketta. Mikä merkitys hankkeella on ollut teoksen muotoutumisen kannalta?

SPARKS-hankkeen ja Tanssin talon tuki mahdollistavat koko teoksen toteuttamisen sekä työryhmän saattamisen yhteen. Tanssin talo tukee hienosti tuotantoa matkan eri vaiheissa.

Olet työskennellyt sekä tanssijana että koreografina. Minkälaisena tanssi näyttäytyy sinulle näissä eri rooleissa?

Monesti esityksen tekovaiheessa tanssija rakentaa ainakin osittain omia materiaalejaan, ja näin koreografin ja tanssijan raja on minulle välillä aika hämärä sekä liukuva. Koreografi on monesti projektin alullepanija ja ikään kuin ohjaajan roolissa enemmän. Kummassakin roolissa on omat hyvät puolensa ja toisaalta haasteensa. Tanssijana koen vahvasti olevani yhteydessä keholliseen ilmaisuun sekä jaksamiseen ja niistä huolehtimiseen.

Minkälaisen tilan haluat teoksellasi luoda?

Teos luo ympärilleen rauhaa ja lepoa. Kun nykyaika on monesti hyvin kiireistä ja aika paljon ollaan tietokoneella, niin haluan tuoda teoksellani vastapainoa tuohon. Tarkoituksena on luoda yleisön kanssa yhteistä kokemusta, jota kenties ennen ollaan koettu esimerkiksi kylätalolla tai nuotion ympärillä – paluuta kehollisuuteen ja yhteisesti jaettuun kokemukseen, jolloin ei pysty samaan aikaan katselemaan puhelintaan tai tietokonettaan.

Mitkä kolme adjektiivia kuvaavat parhaiten teosta Kosmos – Reunion on?

Tunnelmallinen, herkkä ja voimakas.

Vaikka kaksi viimeistä ovat vastakohtia, niin kyllä teos on nimenomaan täynnä vastakohtia.


Kosmos - Reunion. Kuva: Ilkka Saastamoinen.
Välillä kaipaan vähän lisää leikkisyyttä ja rentoutta elämiseen pandemia-aikojen ja Suomeen muuton jälkeen."

— Mikko Hyvönen

Tilaa uutiskirje

Liity Tanssin talon ystävien joukkoon