Evästeet ja tietosuoja

Tietosuojalauseke

Tanssin talo on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Antamalla yhteystietonsa asiakas hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, minkälaisia tietoja asiakkaista kerätään, mihin niitä käytetään ja minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia asiakkaalla on.

1. Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Tanssin talo säätiö sr, postiosoite: Tallberginkatu 1 / 122, 00180 Helsinki
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Saara Oranen, saara@tanssintalo.fi, 0445661903

2.. Millaisia tietoja asiakkaasta voidaan kerätä?

Asiakkaan itse antamat tiedot

– yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– demografiatiedot kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
– käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
– kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
– luvat ja suostumukset

Asiakkuuteen ja palvelun käyttöön liittyvät tiedot

– asiointi- ja käyttötiedot
– muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
– palvelun käytöstä ja/tai asiakkaan antamista tiedoista päätellyt tiedot, esimerkiksi kiinnostuksen kohteet

3. Mihin tarkoitukseen kerättyjä tietoja voidaan käyttää?

Palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
Kerättyjen tietojen avulla voimme toteuttaa palveluita sekä personoida ja kehittää niitä ja niiden käyttökokemusta.

Myynnin kohdentamiseen
Kerättyjen tietojen avulla voimme kohdentaa asiakkaalle häntä mahdollisesti kiinnostavia tuotteita ja palveluita sekä erilaisia tarjouksia eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Kohdennettuun digitaaliseen mainontaan
Esitämme asiakkaalle mainontaa, joka todennäköisesti kiinnostaa häntä.

Asiakkaalle voidaan esimerkiksi kohdistaa tarjouksia tämän asiakkuushistoriaan perustuen.

4. Ensisijaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy tietojärjestelmiin myös verkkosivujen ja digitaalisten viestintäkanavien käytön yhteydessä.

5. Miten kerättyjä tietoja säilytetään ja kuinka kauan?

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Kerättyjä tietoja säilytetään tietokannassa, jotka on suojattu mm. palomuurein, salaustekniikoin sekä rajoitetun kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksien avulla. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja/tai kunnes rekisteröity poistuu rekisteristä omasta toiveestaan.

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n – 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla

7. Rekisteröidyn oikeudet

Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listatuilla tavoilla asiakkaat voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä talletetut henkilötiedot ja halutessa pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista.

Sähköisen suoramarkkinoinnin kieltäminen

Asiakas voi kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai perumalla tekemänsä tilaukset.

8. Tietosuojalausekkeen päivittyminen

Kehittäessämme palveluitamme ja lainsäädännön muuttuessa myös tämä tietosuojalauseke saattaa joiltain osin muuttua. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.

Tilaa uutiskirje

Liity Tanssin talon ystävien joukkoon