Lokalerna och byggnaden

TU 220115 tanssin talo 021
Show photographer Tuomas Uusiheimo

Dansens Hus är den första byggnaden i Finland som designats på dansens villkor. Helheten har designats i samarbete mellan JKMM Arkkitehdit och ILO Arkkitehdit, och består av en tilltalande ny byggnad och renoverade lokaler i de gamla fabriksdelarna i Kabelhuset.

Huset har två föreställningslokaler, Erkko-salen med 700 platser och Pannhallen med 235 platser, Aula som ansluter salarna till varandra, Källaren som lämpar sig som en klubblokal samt en träningsstudio, en konstnärsfoajé och ett kontor.

Föreställningssalarna i Dansens hus är anpassningsbara och mångsidiga. Till exempel kan läktaren, scenen och sidoscenen i Erkko-salen delas upp i separata evenemangsutrymmen eller kombineras till en stor helhet som rymmer upp till 1 000 personer. Förutom dans- och cirkusföreställningar är Erkko och Pannhallen lämpliga för till exempel konserter, seminarier, mässor och inspelningar.

Det finns också en restaurang i Dansens hus. Information om restauratören som ansvarar för restaurangens verksamhet kommuniceras i februari.

Om du är intresserad av att ordna ett evenemang i Dansens hus kan du skicka ett meddelande till oss på adressen myynti@tanssintalo.fi.

Beställ nyhetsbrev