Erkko-salen

TU 220115 tanssin talo 021
Show photographer Tuomas Uusiheimo

Erkko-salens scenen är 25 meter bred och 16 meter djup, scenens totala höjd är 24 meter. Föreställningssalarna i Dansens Hus är anpassningsbara när det kommer till tekniska och rumsliga lösningar och är lämpliga för ett brett spektrum av evenemang.

Lokalen har en högklassig föreställningsteknik och en läktare med 700 platser.

Läktaren, scenen och sidoscenen i Erkko-salen kan delas upp i separata evenemangsutrymmen eller kombineras till en stor helhet som rymmer upp till 1 000 personer.

Om du är intresserad av att ordna ett evenemang i Dansens hus kan du skicka ett meddelande till oss på adressen myynti@tanssintalo.fi.

Andra lokaler

Beställ nyhetsbrev