Mikko Hyvönen: Kosmos - Reunion

Copy of 20230627 kosmos 2500x s RGB 02 1
Show photographer Ilkka Saastamoinen

17.10-21.10.2023 Pannuhalli
Kesto noin 1 H 5 min, ei väliaikaa

Esityksessä käytetään teatteriusvaa ja vilkkuvia valoja.

Taiteilijakeskustelu to 19.10. esityksen jälkeen englanniksi.

Mikä on ihmisen suhde kosmokseen sisä- ja ulkopuolellamme? Teoksessa kolme esiintyjää liikkuu nykyaikaisten, historiallisten ja futurististen myyttien välimaastossa. Esityksen inspiraationa olevat tarinat kurkottelevat muinaismyyteistä tulevaisuuden teknologiaan.

Moniulotteista kokemusta kohti kurkottava teos tutkii minkälaisia ilmaisuja mielikuvituksen liikkeelle, mystiikalle ja leikkisyydelle voidaan esityshetkessä löytää.

Kantaesitys on osa Tanssin talon SPARKS-hanketta, joka nostaa esiin kiinnostavia tekijöitä kotimaiselta tanssin kentältä. Mikko Hyvönen on Brysselin maineikkaasta P.A.R.T.S.-tanssikoulusta valmistunut, pitkään esiintyjänä kansainvälisesti työskennellyt koreografi-tanssija.

Suomen Kulttuurirahaston tukema SPARKS-hanke toteutetaan vuosina 2020-2023. Hankkeessa tuotetaan yhteensä kuusi kantaesitystä Tanssin talon Erkko-saliin ja Pannuhalliin.

Kuva: Ilkka Saastamoinen

Haastattelu Mikko Hyvösen kanssa

Mitkä ovat teoksen lähtökohtia ja inspiraation lähteitä?

Teos käsittelee nykyaikaisia, historiallisia ja futuristisia myyttejä tanssin, musiikin ja valosuunnittelun keinoin. Olen kiinnostunut yksilöiden ja yhteisöjen välisistä suhteista sekä ihmisten suhteesta kosmokseen ulko- ja sisäpuolellamme. Teos on hyvin tunnelmallinen. Sanoisin, että kyseinen teos on rauhallisempi kuin aiemmat teokseni.

Esityksen inspiraationa olevat tarinat kurkottelevat muinaismyyteistä tulevaisuuden teknologiaan. Emme tosin aio toistaa näitä myyttejä, mutta ne ovat olleet inspiraationa ja luomme niistä uusia variaatioita.

Miksi juuri kosmos?

Kosmos on lyhyt ja ytimekäs. Se ei ole tieteellinen sana, kuten universumi tai avaruus – termi siis liittyy myös tarinoihin ja myytteihin, sekä historiaan että tulevaisuuteen. Kosmos sanana vie ajattelua hieman jopa mystisempään suuntaan, mutta samalla on hyvin avoin.

Olet työkennellyt pitkään ulkomailla. Minkälaista on ollut palata Suomeen?

On ollut hyvä palata Suomeen. Se on luonut vähän juurtuneempaa ja varmempaa oloa. Työskentely ei ole kovin erilaista verrattuna työskentelyyni muualla Euroopassa, samantapaiset aiheet tuntuvat kiinnostavan eri paikoissa. Välillä kaipaan vähän lisää leikkisyyttä ja rentoutta elämiseen pandemia-aikojen ja Suomeen muuton jälkeen.

Kerro vähän teoksen työryhmästä.

Elias Girod, Mira Kautto ja Pie Kär ovat esiintyjinä ja luovat tanssia. Stav Yeini luo musiikin ja äänisuunnittelun, ja Teo Lanerva valo- ja tilasuunnittelun. Tekijät ovat valikoituneet siihen liittyen, ketkä voisivat olla kiinnostuneita teoksen teemoista sekä aiempien yhteistyökokemusten ja intuition pohjalta. Moni ryhmästä on opiskellut ja asunut ulkomailla.

Teos on osa SPARKS-hanketta. Mikä merkitys hankkeella on ollut teoksen muotoutumisen kannalta?

SPARKS-hankkeen ja Tanssin talon tuki mahdollistavat koko teoksen toteuttamisen sekä työryhmän saattamisen yhteen. Tanssin talo tukee hienosti tuotantoa matkan eri vaiheissa.

Kuva: Ilkka Saastamoinen


Olet työskennellyt sekä tanssijana että koreografina. Minkälaisena tanssi näyttäytyy sinulle näissä eri rooleissa?

Monesti esityksen tekovaiheessa tanssija rakentaa ainakin osittain omia materiaalejaan, ja näin koreografin ja tanssijan raja on minulle välillä aika hämärä sekä liukuva. Koreografi on monesti projektin alullepanija ja ikään kuin ohjaajan roolissa enemmän. Kummassakin roolissa on omat hyvät puolensa ja toisaalta haasteensa. Tanssijana koen vahvasti olevani yhteydessä keholliseen ilmaisuun sekä jaksamiseen ja niistä huolehtimiseen.

Minkälaisen tilan haluat teoksellasi luoda?

Teos luo ympärilleen rauhaa ja lepoa. Nykyaika on monesti hyvin kiireistä ja aika paljon ollaan tietokoneella, haluan tuoda teoksellani siihen vastapainoa. Tarkoituksena on luoda yleisön kanssa yhteistä kokemusta, jota kenties ennen ollaan koettu esimerkiksi kylätalolla tai nuotion ympärillä – paluuta kehollisuuteen ja yhteisesti jaettuun kokemukseen, jolloin ei pysty samaan aikaan katselemaan puhelintaan tai tietokonettaan.

Mitkä kolme adjektiivia kuvaavat parhaiten teosta Kosmos – Reunion on?

Tunnelmallinen, herkkä ja voimakas. Kaksi viimeistä ovat vastakohtia, mutta teos onkin nimenomaan täynnä vastakohtia.


Koreografia

Mikko Hyvönen yhdessä esiintyjien kanssa

Esiintyminen

Elias Girod, Mira Kautto, Pie Kär

Musiikki ja äänisuunnittelu

Stav Yeini

Valosuunnittelu

Teo Lanerva

Tuotanto

Mikko Hyvönen, Tanssin talo

Tukijat

Suomen kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Koneen säätiö

Teos on osa Suomen Kulttuurirahaston tukemaa SPARKS-hanketta.

Kiitokset

Kiitämme ystäviä ja perheenjäseniä, Tanssin talon tiimiä ja Cliff Catalystiä, jotka ovat tukeneet prosessin aikana, sekä Zodiak – Uuden tanssin keskusta istuttavasta tuesta.


Mikko Hyvönen

Mikko Hyvönen on Kuhmosta lähtöisin oleva koreografi ja tanssija. Hyvönen on valmistunut P.A.R.T.S. tanssikorkeakoulusta Brysselistä vuonna 2010 ja on sen jälkeen työskennellyt esiintyjänä monimuotoisissa projekteissa ja työryhmissä kansainvälisesti.

Hänen viimeisimpiä töitään ovat olleet mm. crystal pieces: human beings yhteistyössä tanssiryhmä Off/Balancen kanssa, sooloteos Organic synthetic, koreografia muusikko Lauri Sallisen Solitude -esitykseen ja teos kuhmolaisten nuorten Taika-ryhmälle. Syksyllä 2022 Hyvönen oli mukana esiintyjänä Marianna Henrikssonin ja Anna Mustosen Eros -esityksessä Zodiakissa.

Tilaa uutiskirje

Liity Tanssin talon ystävien joukkoon