Ditt besök

Web Pietari Purovaara Miltton Tanssin Talo 7 12 147 kopio
Show photographer Pietari Purovaara

Välkommen till Dansens Hus, Finlands första föreställnings- och evenemangslokal avsedd för dans! Föreställningsverksamheten inleds 31.3.

Dansens Hus ligger vid Gräsviken i Helsingfors på adressen Kabelplatsen 3. Ingången finns på Glasgården i Kabelfabriken som kan nås från den motsatta änden vid adressen Tallbergsgatan 1. Se noggranna ankomstanvisningar.

När du besöker Dansens Hus lönar det sig även att bekanta sig med Kabelfabrikens muséer, kaféer, butik och andra tjänster.

Läs mer om Kabelfabriken och dess verksamhet.


Dansens Hus program består av föreställningar och evenemang som ordnas av olika dans- och kulturaktörer. Aktörerna ansvarar för att ordna evenemangen och sälja biljetter. Kontrollera aktuella evenemangspecifika uppgifter om föreställningarna i programkalendern samt vid behov på arrangörernas egen webbplats.

Se programmet (på finska)


Ankomst

Hannu Rytky

Dansens hus ligger vid Gräsviken i Helsingfors på adressen Kabelplatsen 3. Läs mer om hur du hittar det bästa sättet till Dansens hus.

Se anvisningar för ankomst

Tillgänglighet

Hanny Rytky

Hela första våningen i Dansens hus där aulan och föreställningslokalen finns är fri från trösklar. De första läktarraderna i Dansens hus föreställningslokal är helt tillgängliga.

Läs mer om Tillgänglighet

Biljetter

Dansens Hus program består av olika arrangörers föreställningar och evenemang.

I programkalendern intill varje föreställning finns information om arrangören samt en länk till evenemangets biljettförsäljning.

Läs mer om biljetter

Beställ nyhetsbrev