Om Dansens Hus

TANSSIN TALO c Hannu Rytky 05
Show photographer JKMM Arkkitehdit

Vad är Dansens Hus?

Dansens Hus, den första evenemangslokalen i Finland som är tillägnad dans, har öppnats! Vi förenar publik och dans genom att framföra mångsidig danskonst och -kultur. Vi gör dansen tillgänglig för så många som möjligt, ökar intresset för danskultur och stärker dansens ställning och uppskattning. Programmet görs i samarbete med inhemska och internationella aktörer inom dans.

PROGRAMPARTNER

Tero Saarinen

Dansens Hus programpartner genomför i Dansens Hus året runt ett mångsidigt program, som representerar det intressantaste inom dans- och cirkuskonst. Dansens Hus programpartner är Cirko – Centrumet för nycirkus, Dansteater Hurjaruuth, Tero Saarinen Company samt Zodiak – centret för modern dans.

Bli bekant med våra partner

Stödjare:


Dansens Hus

  • Helsingfors stad
  • Centret för konstfrämjande


SPARKS-projektet

  • Finska kulturfonden

Dansens Hus internationella gästprogram

  • Jane och Aatos Erkkos Stiftelse


Beställ nyhetsbrev