STYRELSE

KUVA 4 JKMM Arkkitehdit

FÖRENINGENS STYRELSE

Dansens hus rf, som har grundats den 9 juni 2010, har som mål att främja utbud av högklassig konstdans och -kultur både lokalt, nationellt och internationellt. Föreningen ansvarar för planering och upprätthållande av Dansens hus verksamhet. Syftet med föreningens verksamhet är inte att ge deltagarna vinst eller annan omedelbar ekonomisk förmån, och syftet får inte i huvudsak vara av ekonomisk natur. Det eventuella överskottet samt eventuella fondmedel som framgår i bokslutet ska användas för föreningens ändamål.

Styrelse 2020–2021

Tuuli Kousa

ordförande

Kirsi Monni

vice ordförande

Roza Ahmad

medlem

Sara Hirn

medlem

Maija Karhunen

medlem

Sibiry Konaté

medlem

Leena Liusvaara

medlem

Leena Mickwitz

medlem

Risto Ruohonen

medlem

Hanna Rosendahl

medlem

Beställ nyhetsbrev