Rosa Merilaisen tyopaja

Tanssitoimija, näin pääset alkuun poliittisessa vaikuttamisessa

Kuuntelu ja yhteistyö ovat avainsanoja silloin, kun lobataan eli pyritään vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin, sanoo KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen.

Vaikuttamisella eli lobbaamisella tarkoitetaan poliittisen vaikuttamisen keinoja, joilla voidaan lisätä päättäjien tietoisuutta tärkeäksi koetusta asiasta. Vaikuttamistyö on tärkeää myös tanssin kentällä, muistuttaa kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen. Lobbauksella voidaan parhaimmillaan ajaa muutosta ja alan tulevaisuutta toivottuun suuntaan.

Yhteistyö lisää vaikuttavuutta

Meriläinen kuitenkin muistuttaa, että aktiivinen ja tuloksellinen vaikuttaminen on rankkaa työtä. Siksi on tärkeää tehdä yhteistyötä niiden kanssa, joilla on samat intressit ja päämäärät. Näin aikaa ja energiaa jää vaikuttamistyön ohella paremmin myös taiteelliseen työhön.

Jos agenda koskee tanssin lisäksi muitakin aloja, kannattaa edustajisto muodostaa niin, että siihen kuuluu ihmisiä muiltakin aloilta kuin tanssin kentältä. Se synnyttää yhteisvoimaa luonnollisesti.

Hio argumentit kuntoon

Lobbaustyölle on tärkeää asettaa realistinen tavoite. Kun tavoite on määritelty, kannattaa sen pohjalta muotoilla pääargumentti sekä muutama sitä tukeva argumentti tulevia keskusteluja varten.

Argumentit ja oma viesti tulee muotoilla selkeästi ja esittää niin, että ne sopivat päättäjien agendaan. Kulttuurialan toimijoilla on usein omanlainen kielensä, jota ulkopuolisen voi olla vaikea ymmärtää. Jos tuntuu vaikealta muotoilla oma viesti helposti ymmärrettävälle yleiskielelle, kannattaa pyytää apua viestinnän ammattilaisilta, Meriläinen vinkkaa.

Jotta oman viestin saa vakuuttavasti perille, tulee olla perillä siitä, mitä politiikassa tapahtuu. Meriläinen kehottaa kuuntelemaan eri puolueiden edustajia avoimin mielin, jotta oppii ymmärtämään niissä vallitsevaa ajatusmaailmaa. Näin mahdollisuudet vaikuttaa päätöksiin lisääntyvät. On vaikeaa pärjätä keskusteluissa ja voittaa päättäjät puolelleen, jos ei ymmärrä logiikkaa ja arvoja, joille päätökset perustuvat.

Tanssialan vaikuttaja, ota yhteyttä ainakin näihin tahoihin:

  • Oma taiteilijajärjestö

  • Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvosto

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö. Jos et ole Suomen kansalainen, ole yhteydessä esimerkiksi Globe Art Pointiin.

  • Tanssin aluekeskus, jonka toiminta-alueella asut

Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen ja Tanssin talo ry järjestivät työpajan lobbaamisesta tanssin kentän toimijoille 5.8.2020 Tanssin talon harjoitussalissa.

Lue lisää: Rosa Meriläisen 5 vinkkiä poliittiseen vaikuuttamiseen.

Tilaa uutiskirje

Liity Tanssin talon ystävien joukkoon