Salla S Marja Liisa T Isto T2 kuva Tiia Lappalainen

Tanssin kentän toimintaa tutkitaan historiallisen suurella satsauksella

Tutkijat Marja-Liisa Trux ja Isto Turpeinen ovat aloittaneet kolmivuotisen hankkeen, jossa tutkitaan tanssin kentän toimintatapoja ja etsitään yhteistä säveltä. Trux kehottaa tanssijoita nostamaan omaa häntäänsä – ja siinä sivussa myös kaverin häntää.

Tanssin kentän toimintaa tutkitaan historiallisen suurella satsauksella

title=

Tutkijat Marja-Liisa Trux ja Isto Turpeinen ovat aloittaneet kolmivuotisen hankkeen, jossa tutkitaan tanssin kentän toimintatapoja ja etsitään yhteistä säveltä. Trux kehottaa tanssijoita nostamaan omaa häntäänsä – ja siinä sivussa myös kaverin häntää.

Mistä on tanssin hyvä tehty?

Siinä on kysymys, johon filosofian tohtori, tutkija Marja-Liisa Trux ja tanssitaiteen tohtori Isto Turpeinen etsivät vastausta. Trux ja Turpeinen toteuttavat tanssin kentällä poikkeuksellisen laajan, kolmivuotisen tutkimushankkeen, jonka tarkoitus ei ole vain tarkkailla tanssin kentän toimintaa vaan myös kehittää ja luoda uusia, yhteisiä toimintamalleja. Tutkimus on saanut Jane ja Aatos Erkon säätiöltä 364 000 euron ja Suomen Kulttuurirahastolta 56 000 euron rahoituksen. Rahoitus sisältää myös dokumenttielokuvaan suunnattua rahoitusta 112 000 euroa.

Turpeinen uskoo, että nyt alkavan toimintatutkimuksen avulla on mahdollista saada eri tanssikulttuurit kohtaamaan sekä näkemään ja ymmärtämään toisiaan.

– Sellainen tuottaa mahdollisuuksia, jotka rikastuttavat toinen toisiaan. Etsimme yhteistä kieltä sekä sitä, että opimme puhumaan toisillemme, sidosryhmille ja yleisölle. Meillä on pyrkimys yhteisien toimintatapojen ja yhteisen agendan syntymiselle, Turpeinen sanoo.

Läänintaiteilijana vielä toimiva Turpeinen elää keskellä tanssia. Trux sen sijaan on tutkijaparista se, jolla ei ole ennestään minkäänlaista kosketusta tanssin kenttään. Tämä on tietoinen valinta: toinen tutkija tarkkailee kenttää ikään kuin sisältäpäin, toinen ulkoa. Näin saadaan mukaan erilaiset näkökulmat.

Trux on taustaltaan organisaatiotutkija ja etnografi, joka on tehnyt kenttätyötä niin maahanmuuttajien, ohjelmistoinsinöörien, siivoojien kuin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja ohjaajien parissa. Hänen tutkimusintressinsä ovat liittyneet muun muassa psykofysiologiaan, monikulttuurisuuteen, monimuotoisuusjohtamiseen ja työn tulevaisuuteen.

Truxin mukaan hänen yksi tehtävänsä on pitää tanssin kentän edessä peiliä, jonka kautta osallistujat voivat reflektoida omaa toimintaansa ja tunnistaa toiminnassaan asioita, joita arkityössä ei ehdi ajatella tai huomata.

– Minulta saa aikaa työnohjaukseen ja itsereflektointiin, hän lupaa ja painottaa paitsi yhteisen hyvän, myös ammatillisen identiteetin löytämistä:

– Yhteiskunnassa ei saa tilaa, jos sitä ei ota!

Yhteistä hännännostatusta

Truxin ja Turpeisen tutkimus linkittyy vahvasti Tanssin taloon, joka kohoaa suomalaisen tanssin maisemaan keskellä suurta murrosvaihetta. Tanssi ei ole ainoa yhteiskunnan alue, jonka rahoitusrakenteet, ammatit ja yhteisöt ovat voimakkaassa muutoksessa, mutta se on luovaa ja herkkää työtä, jota tehdään koko persoonalla. Tanssin kenttä on odottanut taloa kauan – ja nyt se tulee keskelle hyvin haasteellista aikaa.

– Jotta Tanssin talo saadaan onnistumaan, pitäisi syntyä yhdessä tekemisen kulttuuria. Kokoamme kenttää miettimään, minkä omien tavoitteiden avulla pitäisi orientoitua, jotta ei oltaisi virran vietävänä. Ei tarvitse olla yhtä perhettä, mutta on hyvä pitää ammattisisarien ja -veljien puolta. Samalla kun nostamme omaa häntäämme, voimme nostaa myös kaverin häntää, Trux sanoo.

Tutkimus perustuu käytäntöteoreettiseen lähestymistapaan, jossa työtä ja taidetta tarkastellaan tekijän omasta näkökulmasta ja moniulotteisesti.

Käytännössä Trux ja Turpeinen upottavat sormensa syvälle multaan: he havainnoivat lempeän filosofian kautta, mutta myös keskustelevat omista kehitysajatuksistaan, ideoivat ja luovat uutta toimintakulttuuria yhdessä toimijoiden kanssa.

Truxin ja Turpeisen työn ohessa dokumentaristi Salla Sorri toteuttaa myös Tanssin talon rakentumista ja sen eri prosesseja dokumentoivan elokuvan.

– Tutkijat ovat avaimenreikä, jonka kautta näkökulma tiivistyy. Tämä on tutkimukselle visuaalinen rinnakkaisteos, joka voi tuoda mukaan sellaisia tunnelmia ja hetkiä, joita on kirjallisesti vaikeampi tuoda esiin, Sorri sanoo.

Voi siis olla, että välillä tutkijoiden mukana seuraa kamera. Tutkimus dokumentteineen linkittyy Tanssin taloon ja yhteisen hyvän rakentamiseen, mutta mitään mainosvideota dokumentista ei ole tulossa, Trux muistuttaa. Se on oma itsenäinen teoksensa, jota Sorri rakentaa sitä myötä, kun Tanssin talon rakennusprosessi etenee.

Tarjolla tanssitaiteilijan happihetki

Truxin ja Turpeisen tutkimuksella on tiivistetysti neljä tavoitetta: synnyttää toimintakulttuuria, jossa vallitsee reflektiivinen, tutkiva työote, vahva identiteetti ja kyky käyttää resursseja viisaasti, luoda yhteisöllisyyttä, jossa yhdistyvät luottamus ja avoimuus, kasvattaa itsetuntemusta ja dokumentoida uraauurtavaa hanketta sekä luoda tutkimuksen kentille tietoa muun muassa toimintatutkimuksen ja yhteisötutkimuksen erityisistä haasteista, työparitoiminnasta sekä kerronnallisesta raportoinnista kirjallisesti ja elokuvallisesti.

Tutkimuksen otanta lähtee liikkeelle Tanssin talon verkostoista: Kiertoliike-tapahtumasta, kiertuetoiminnasta, Tanssin talon henkilökunnan ja lähettiläiden työstä sekä tanssin aluekeskuksista.

Mutta se toimii myös lumipalloefektillä. Tutkijoihin saa ottaa yhteyttä ja pyytää heitä vieraakseen. Vaikka tutkimus linkittyy Tanssin taloon, tutkijat tekevät työtään itsenäisesti ja tutkimuksellisista lähtökohdista. He eivät siis ole Tanssin talon ohjauksessa tai työskentele Tanssin talolle, vaan tarkastelevat prosessia ulkopuolisesta näkökulmasta.

Aluksi tutkimus on kaikenlaisen työhön liittyvän toiminnan havainnointia. Siitä edetään palautteeseen ja työnohjaukselliseen vaiheeseen sekä yhteisten, uusien toimintamallien ideointiin ja kehittämiseen.

– Tämän voi ajatella esimerkiksi kehittämispäivänä tai happihetkenä omalle työlleen. Tutkijoiden raportit unohtuvat, mutta itse koettu ja ajateltu asia jää omaan ja lähipiirin työotteeseen, Trux sanoo.

Ota yhteyttä tutkijoihin:

Isto Turpeinen p. 0500 404 240 isto.turpeinen@uniarts.fi

Marja-Liisa Trux p. 050 5347841 marja.trux@gmail.com

Luodaan yhteys toisiimme

Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa matkaa kohti Tanssin talon avajaisia.

Tilaaminen edellytää, että hyväksyt sähköpostiosoitteesi lisäämisen Tanssin talon markkinointirekisteriin. Lue lisää Tanssin talon tietosuojasta sivulta Evästeet ja tietosuoja.