Q&A: Missä kiertuetoiminnan kehittämisessä mennään ja mistä uudessa portaalissa on kysymys?

Tanssin kiertuetoiminnan kehittämistyö on herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä, joten päätimme koostaa aiheesta Q&A-tyyppisen jutun, joka toivottavasti vastaa epäselviksi jääneisiin kohtiin. Jos sinulla herää lisäkysymyksiä tai kehitysideoita, ole meihin yhteydessä!

Q&A: Missä kiertuetoiminnan kehittämisessä mennään ja mistä uudessa portaalissa on kysymys?

Tanssin kiertuetoiminnan kehittämistyö on herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä, joten päätimme koostaa aiheesta Q&A-tyyppisen jutun, joka toivottavasti vastaa epäselviksi jääneisiin kohtiin. Jos sinulla herää lisäkysymyksiä tai kehitysideoita, ole meihin yhteydessä!

Tanssi liikuttaa, Rihmasto, Kiertuetoiminnan kehittäminen? Ovatko nämä kaikki samaa asiaa?

Kyllä. Kun tanssin kiertuetoimintaa lähdettiin kehittämään, puhuttiin rihmastoista. Rihmastoajatuksen kautta luotiin pohja sille, että kiertuetoiminnan kehittämisen ytimessä on paikallisuus. Jotta kiertuetoiminta saadaan toimivaksi malliksi, se vaatii vahvaa paikallista ja valtakunnallista yhteistyötä. Tämä yhteistyöverkosto toimii kuin sienirihmasto: levittäytyen laajalle ja moniin suuntiin. Toimintamallit ja verkostot ovat eri puolilla Suomea erilaisia, ja kehittämistyössä halutaan kunnioittaa juuri tätä paikallista omaleimaisuutta. Kunkin alueen toimijat ovat oman alueensa parhaita asiantuntijoita ja tuntevat sen verkostot, tekijät, asiakaskunnan ja tilat. Teosten valinnasta vastaavat aina paikalliset toimijat itse.

Vuoden 2016 lopulla OKM päätti tukea kiertuetoiminnan kehittämistyötä 86 000 eurolla ja jatkorahoitusta haetaan tuleville vuosille. Rahoituspäätöksen myötä hankkeelle mietittiin nimeä, ja nyt kiertuetoiminnan kehittämistyö kulkee nimellä Tanssi liikuttaa! Työn ydin on edelleen vahvasti paikallisissa verkostoissa ja niiden toimivuudessa.

Miksi ihmeessä tanssiakin pitchataan?

Viime vuoden lokakuussa Kaapelitehtaalla järjestettiin kokeiluluontoisesti pitchaustilaisuus, johon kutsuttiin paikalle hankkeessa mukana olevat tilaajatahot, ts. joukko kaupunginteattereita ja erilaisia tapahtumia eri puolilta Suomea. Ajatuksena oli, että tilaajat ja esitysten tekijät kohtaisivat. Pitchaus oli avoin kaikille tanssitaiteilijoille ja pitchauksia nähtiin yhden päivän aikana yli 50. Tilaisuus sai paljon hyvää palautetta – tilaajat kokivat sen hyväksi foorumiksi nähdä, mitä kaikkea on tarjolla. Myös mukana olleilta tanssitaiteilijoilta ja -ryhmiltä saimme viestiä siitä, että tilaisuus oli tarpeellinen ja hyvä. Palautteesta kävi ilmi, että tämäntyyppiselle toiminnalle on tilausta, joten päätimme kokeilla pitchausta uudelleen. Seuraava tapahtuma järjestetään Lappeenrannassa huhtikuun lopulla Suomen Teatterit ry:n vuosipäivillä, jossa on luonnostaan paljon potentiaalisia tilaajia paikalla.

Saimme paljon myös rakentavaa palautetta ja kehitysideoita, jotka on otettu huomioon tulevassa pitchaustilaisuudessa. Teosten suuri määrä ja nopea tahti koettiin yleisesti ottaen raskaaksi, joten tänä keväänä kokeilemme esiraatityylistä tapaa, jossa tilaajat valitsevat kaikista tarjolla olevista teoksista noin 10 ­ ­ - 20 teosta itse pitchaustilaisuuteen. Tällä kertaa myös videot otetaan pitchaukseen mukaan. Lappeenrannan tapahtuman jälkeen keräämme palautetta ja kehitämme toimintaa edelleen eteenpäin.

Mikä portaali? Kuka pääsee mukaan, ketkä päättävät ja valitsevat teokset?

Helmikuun 13. päivä avasimme teosportaalin (osoitteessa kiertuetoiminta.tanssintalo.fi), jonne tanssiryhmät ja -taiteilijat voivat syöttää omat teoksensa sekä niihin mahdollisesti liittyvät työpajat ym. toiminnan. Teosten syöttömahdollisuus on tällä hetkellä auki 28. helmikuuta 2017 asti, ja se on siis avoin kaikille tanssin kentän toimijoille.

Portaalista muodostuu tarjotin, josta eri tahojen, myös niiden, jotka eivät ole mukana kiertuehankkeessa, on helppo katsoa, millaisia eri tanssiteoksia on olemassa ja sopisiko joku niistä heidän ohjelmistoonsa. Portaalin on siis tarkoitus helpottaa tanssiteosten löytämistä ja edistää tilaajien ja taiteen tekijöiden kohtaamista – tehdä tanssia näkyväksi.

Tällä hetkellä portaali toimii niin, että hankkeessa mukana olevat tilaajat toimivat esiraatina äänestämällä omia suosikkejaan, joista eniten ääniä saaneet valitaan tulevaan pitchaustilaisuuteen. Pitchauksesta taas valitaan vuoden 2018 kiertueen teoksia. Kyse on siis esiraadista, joka valitsee teokset avoimella äänestysmenetelmällä. Portaaliin ja kiertuehankkeen tämänhetkiseen toimintatapaan on otettu mallia muun muassa Ruotsista ja Tanskasta.

Portaalia hiotaan ja kehitetään sekä visuaalisesti että teknisesti ensimmäisen vaiheen testauksesta saadun palautteen pohjalta. Otamme siis mielellämme kehitysideoita vastaan!

Oliko se tässä, eli näinkö se toimii hamaan tulevaisuuteen?

Ei. Kyse on kehityshankkeesta, jossa kokeillaan erilaisia tapoja toimia ja etsitään parasta mahdollista mallia teatterien ja tanssintoimijoiden välille – alueellisesti ja valtakunnallisesti. Aiemmissa kiertuehankkeissa esitysten valintaa on kokeiltu sekä työryhmillä että paikallisesti kuratoiden. Nyt testaamme, saammeko tilaajat sitoutumaan tanssin kiertuetoiminnan kehittämiseen ja teosten valintaan vahvemmin, kun he itse ovat alusta alkaen mukana sen kehittämisessä.

Portaali on rakennettu toiminnallisuuden näkökulmasta, eikä esimerkiksi sen visuaalisuuteen ole käytetty tässä vaiheessa juurikaan resursseja. On mahdollista, että tulevaisuudessa portaali voisi olla myös koko esittävän taiteen kentän yhteinen työkalu

Miten käy taiteen, kun siitä tulee kauppatavaraa?

Tanssiteoksia, kuten muutakin taidetta, on aina ostettu. Kun tehdään sopimuksia ja raha vaihtaa omistajaa, syntyy kauppoja, tilauksia, asiakassuhteita – vaikkei niistä näillä nimillä tanssin kentällä olisikaan puhuttu. Kyse on kuitenkin samasta asiasta.

Kiertuehankkeen tavoitteena on saada suomalainen tanssitaide näkyvämmäksi ja paremmin saavutettavaksi valtakunnallisesti ja paikallisesti. Itse taiteen sisältöön tämä ei vaikuta – sen tekevät edelleen taiteilijat itse omalla tyylillään. Hankkeen tavoitteena on, että tanssille syntyy ja aukeaa uusia ovia ja yleisöjä. Kiertuehankkeen yhtenä tavoitteena on myös saada tanssi vahvemmin osaksi teatterien ohjelmakausia. Tämä ei siis syö kenenkään mahdollisuuksia vaan lisää niitä.

Jokainen voi edelleen tehdä myös työtä itse, kontaktoida tilaajia tai yhteistuotantokumppaneita, etsiä omia mahdollisuuksiaan. Kiertuetoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Kyseessä on kuitenkin koko tanssin kenttää koskeva mahdollisuus saada lisää näkyvyyttä ja työtä taiteilijoille sekä tanssiteoksille pidempää ikää.

Ketkä tätä hanketta tekevät ja pyörittävät?

Tällä hetkellä kiertuehankkeen kehittämistyöhön ovat lähteneet mukaan Kemi (kaupunginteatteri), Rovaniemi (Rimpparemmi), Oulu (Jojo - Oulun tanssin keskus ja kaupunginteatteri), Jyväskylä (kaupunginteatteri ja Keski-Suomen tanssin keskus), Hämeenlinna (kaupunginteatteri ja Hämeenlinnan Tanssin Tehdas), Lahti (kaupunginteatteri), Kouvola (kaupunginteatteri), Turku (Aurinkobaletti ja Läntinen tanssin aluekeskus) ja Kotka (kaupunginteatteri).

Valmistelutyötä vetävät Taiteen edistämiskeskus, Tanssin talo ry ja Suomen Teatterit ry. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös Suomen Tanssioppilaitosten liiton ja Tanssin Tiedotuskeskuksen kanssa.

Luodaan yhteys toisiimme

Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa matkaa kohti Tanssin talon avajaisia.

Tilaaminen edellytää, että hyväksyt sähköpostiosoitteesi lisäämisen Tanssin talon markkinointirekisteriin. Lue lisää Tanssin talon tietosuojasta sivulta Evästeet ja tietosuoja.