Kiertoliike 2020

Miten tanssilla muutetaan maailmaa? Aktivismi puhutti Kiertoliike-foorumissa

KIERTOLIIKE

Tanssin alan ammattilaisfoorumi Kiertoliike järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti verkossa. Tanssitoimijat kokoontuivat pohtimaan aktivismia ilmastokriisin aikana.

Lokakuun alussa järjestetyssä Kiertoliike-tapahtumassa pohdittiin, miten taiteella voi edistää hyvää. Miten tanssitoimijat voivat olla mukana rakentamassa kestävämpää huomista?

Kysymykseen vastasivat tapahtuman keynote-puheenvuorot pitäneet asiantuntijat. He kehottivat tanssitoimijoita kanavoimaan huolen ilmastokriisistä toiminnaksi.

Aktivismi pyrkii muutokseen

”Taiteen keskeinen rooli ilmastokriisin maailmassa on puhua tunteiden kieltä”, toteaa Kiertoliikkeen avannut tietokirjailija, toimittaja ja aktivisti Suvi Auvinen.

Auvisen mukaan taide voi auttaa käsittelemään ilmastokriisin herättämiä pelottavia ja ahdistavia tunteita. Taiteilijoiden on välttämätöntä ottaa jonkinlainen kanta ilmastonmuutokseen, sillä taide heijastelee aina jossakin määrin ympäröivää maailmaa.

”Taide toimii yhteiskunnan omatuntona. Nyt sitä tarvitaan kiireellisemmin ja kipeämmin kuin koskaan aikaisemmin.”

Aiheen valintaa voidaan pitää taiteessa aina poliittisena kysymyksenä. Auvinen kuitenkin muistuttaa, ettei poliittinen ole automaattisesti aktivismia. Jos taiteen halutaan olevan aktivismia, tulee sen tekijöillä olla intentio herättää keskustelua, synnyttää toimintaa ja aktivoida.

”Aktivismin pitää pyrkiä muuttamaan jotain itsen ulkopuolella. Ympäröivää yhteiskuntaa, teollisuutta, katsojaa.”

Auvisen lisäksi ääneen pääsivät Mustarinda-aktiivit Pauliina Leikas ja Tiina Arjukka Hirvonen. He kertoivat vuonna 2010 perustetun Mustarinda-yhdistyksen toiminnasta, joka keskittyy Hyrynsalmen Paljakanvaaralla sijaitsevaan Mustarinda-taloon. Yhdistys on käytännön esimerkki kestävästä toiminnasta ilmastokriisin aikana.

Yhdistyksen toimintamuodoiksi ovat vakiintuneet residenssitoiminnan ohella muun muassa koulutus, tapahtumat, näyttelyt, työpajat ja luonnonsuojelu. Tarkoituksena on edistää yhteiskunnan ekologista jälleenrakentamista, kulttuurin ja luonnon monimuotoisuutta sekä taiteen ja tieteen yhteyttä.

Tilaa monimuotoisuudelle ja -äänisyydelle

Kiertoliikkeen kolmas puheenvuoro tarjosi työkaluja niille taiteilijoille, jotka haluavat muuttaa maailmaa aktivismin keinoin.

Ilmastokirkko-kollektiivin perustaja, näyttelijä ja esitystaiteilija Laura Marleena Halonen keskusteli aktivismista ja artivismista yhdessä saamelaisoikeus- ja ilmastoaktivisti Jenni Laitin sekä tanssitaiteilija, aktivisti ja Fem-R:n puheenjohtaja Ajak Majokin kanssa. Keskustelun kantaviksi teemoiksi nousivat dekolonisaatio, intersektionaalisuus, antirasistisuus ja ilmasto-oikeudenmukaisuus.

”Minulle aktivismi on yhdessä toimimista. Tullaan toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja annetaan kaikenlaisille ihmisille tilaa”, Laiti sanoo.

Laiti ja Majok ovat yhtä mieltä siitä, että taideprojekteissa tulisi huomioida diversiteetti ja intersektionaalisuus. He kuitenkin muistuttavat, että tällöin täytyy valmistautua siihen, että esiin voi nousta ongelmia, joita ei aikaisemmin ole huomattu.

”On monia ongelmia, joita ei pysty hiffaamaan, jos ei elä tietyissä intersektioissa”, Majok sanoo.

Hänen mukaansa ihmisiä voidaan puhutella taiteen avulla sellaisella tavalla, mihin politiikka, kansalaistottelemattomuus tai järjestötoiminta eivät välttämättä pysty. Majok toivoisi näkevänsä enemmän taiteellista työtä, joka antaa ihmisille lohtua, toivoa ja positiivisia tunteita. Hän korostaa myös yhteistyön merkitystä.

”Pyrin pitämään mielessä afrikkalaisen aforismin: jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä pitkälle, mene yhdessä. Yhteisössä on aivan valtavasti voimaa.”

Vaikka ilmastokriisi on vakava paikka, kehottavat Laiti ja Majok nauttimaan aktivismista ja ottamaan ilon irti onnistumisen hetkistä.

”Arvostan suuresti niitä hetkiä aktivismissa, kun action tapahtuu. Tunnen olevani silloin eniten elossa. Se yhdistää minut elämän kaikkeuteen. On tosi hienoa olla siinä hetkessä puolustamassa jotain itseä ja meitä suurempaa”, Laiti sanoo.

Hän haluaa madaltaa kynnystä aktivismiin osallistumiseen.

”Toiminnan ei tarvitse olla aluksi enempää kuin se, että ryhmä kokoontuu ja puhutaan itselle tärkeistä asioista.”

Sokraattinen menetelmä innosti Kiertoliike-taiteilijoita

Keväällä alkanut koronapandemian aiheuttama poikkeustila asetti tämänvuotiset Kiertoliike-taiteilijat uuteen tilanteeseen. Taiteilijaryhmä työskenteli viikon ajan etänä virtuaalisia alustoja hyödyntäen.

Ryhmä rakensi ilmastonmuutoksen ja aktivismin teemoihin perustuvan osallistavan ulostulon. Verkkotapahtumassa taiteilijat avasivat työskentelynsä yhtä keskeistä metodia, dialogisuudelle ja vastavuoroisuudelle perustuvaa sokraattisen kävelyn menetelmää. He kutsuivat kaikki tanssitoimijat kehittämään kunnioittavaa keskustelukulttuuria.

Kiertoliike-taiteilijoina toimivat vuonna 2020 Mathilda Kauppinen (Itä-Suomen tanssin aluekeskus), Terhi Kuokkanen (Keski-Suomen Tanssin Keskus), Maria Nurmela (Läntinen tanssin aluekeskus), Kati Raatikainen (Pohjanmaan tanssin aluekeskus), Tuija Touhunen (Sisä-Suomen tanssin aluekeskus), Sari Palmgren (Zodiak – Tanssin aluekeskus Helsinki) ja Anna Riski (Pohjoisen tanssin aluekeskus).

”Työskennellessäni periferisellä alueella, missä kenttä on pieni, koen erityisen arvokkaaksi päästä osaksi näin rikasta alustaa ajatusten vaihdolle”, Mathilda Kauppila sanoo.

Kiertoliike on vuosittain järjestettävä tanssin alan ammattilaisfoorumi, joka kokoaa tanssitoimijat yhteen keskustelemaan alalle ajankohtaisista teemoista. Vuoden 2020 tapahtuman järjestivät Tanssin talo ja Routa Company / Pohjoisen tanssin aluekeskus yhteistyössä muiden tanssin aluekeskusten kanssa.


Luodaan yhteys toisiimme

Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa matkaa kohti Tanssin talon avajaisia.

Tilaaminen edellytää, että hyväksyt sähköpostiosoitteesi lisäämisen Tanssin talon markkinointirekisteriin. Lue lisää Tanssin talon tietosuojasta sivulta Evästeet ja tietosuoja.