Kiertoliike 2016: Yhdessä kuin viisaat puut

Kiertoliike 2016: Yhdessä kuin viisaat puut

Jyväskylässä järjestetty tanssin ammattilaistapahtuma Kiertoliike 2016 käsitteli yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä. Keskusteluissa nousi esiin erityisesti tarve tanssikentän omien voimien yhdistämiselle.

Syyskuun 22. ja 23. päivä Jyväskylässä Tanssin Aika -festivaalin yhteydessä järjestetty Kiertoliike 2016 upposi syvälle teemaansa Yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys vai yksilöllisyys?

Tapahtuman keskustelut korkkasi Tampereen yliopiston sosiologian professorin Turo-Kimmo Lehtosen luento Yhdessä oleminen kiertoliikkeenä, jossa Lehtonen muun muassa totesi, ettei yhteisöllisyys ole yksiselitteisesti hyvä asia, emmekä vielä tiedä, mihin kaikkeen yhteisö kykenee.

Lehtonen käsitteli ranskalaisten filosofien Michel Serresin ja Bruno Latourin kirjoituksiin pohjautuen yhteisöä kollektiivina, jonka olemassaolo on aktiivista ja alati itsensä yhteen keräämistä. Hän myös muistutti, että ihmisten yhdessä olemiseen liittyy aina paljon muitakin elementtejä kuin itse ihmiset – esimerkiksi ympäröivät tilat ja todellisuus.

Lehtosen luentoa seurasi paneelikeskustelu, jossa pohdittiin, miten toimijuus tanssin kentällä rakentuu ja organisoituu.

Paneelikeskustelijoina olivat tuottaja Outi Järvinen Arts Management Helsingistä, koreografi Alpo Aaltokoski, freelancer ja Yhteisö tanssii ry:n puheenjohtaja Anniina Aunola sekä opettaja, pedagogi Teija Häyrynen.

Keskustelussa ja sitä seuranneessa kommentoinnissa korostui erityisesti tanssin kentän mahdollisuudet ja yhteistyön voima.

– Toivon että kaikki täällä tunnistaisivat sen yhteisen hyvän puolesta tehtävän taistelun, jonka voisivat tehdä paremmin, Anniina Aunola sanoi.

Alpo Aaltokoski kehotti kaikkia tekemään töitä sen eteen, että tanssin rakenteet ja rahoitus saataisiin paremmalle pohjalle.

– Kaikki yhteisöt ovat riippuvaisia siitä, ketkä siinä toimivat. Yhteisö muuttuu jäseniensä kehityksen myötä, Aaltokoski sanoi.

Keskustelun vetäjänä toiminut läänintaiteilija Isto Turpeinen kysyi, onko taiteen ja kasvatuksen välissä aukko. Yleisö nyökytteli ja puheenvuoroissa todettiin, että opettajien ja oppilaitosten pitäisi viedä tanssin harrastajia ja opiskelijoita aktiivisemmin katsomaan tanssia. Myös tanssin saaminen vihdoin peruskoulun opetusohjelmaan nousi esiin.

Kiertoliikkeen toisena vetäjänä toiminut koreografi Panu Varstala toivoi, että tanssikenttä näyttäisi voimansa ja yhtenäisyytensä lähtemällä mukaan Koko Suomi tanssii -projektiin. Hän kehotti tanssin kenttää olemaan kuten viisaat puut: yksilöitä, jotka yhdessä ravitsevat ja pitävät huolta toisistaan – kukin omalla tavallaan.

Paneelikeskustelun jälkeen 150-henkinen osallistuporukka jakaantui neljään työryhmään keskustelemaan yhteisöllisyyden teemasta vielä tarkemmin. Toisena päivänä ryhmiin jakauduttiin ammattikunnittain, jolloin pienryhmissä päästiin pureutumaan syvemmin tanssikentän eri toimijoita koskettaviin asioihin.

<VÄLIOTSIKKO> Alusta teoille

Keskustelut ja dialogisuus koettiin vuoden 2016 Kiertoliikkeen tärkeimmiksi asioiksi. Esiin nousi myös ajatus Kiertoliikkeestä alustana oikeille teoille ja konkreettisille asioille.

Isto Turpeisen mielestä jo se, että paikalla on suuri joukko tanssin ammattilaisia, tuottaa itsessään jotain arvokasta.

– Pöhinä oli hyvä, innostus oli verevästi mukana, Turpeinen tiivisti.

Panu Varstalan mukaan on tärkeää, että tanssin ammattilaiskenttä kokoontuu yhteisten asioiden äärelle, keskustelee ja kunnioittaa erilaisia mielipiteitä. Hän patisti keskustelun lisäksi toimintaan.

– Meidän pitäisi luoda konkreettisia toimintatapoja heti niin, etteivät keskustelu jää vain lillumaan.

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen olivat monelle osallistujalle tapahtuman tärkeintä antia, ja Kiertoliikkeen tuominen Helsingin ulkopuolelle ja sen kiinnittyminen Tanssin aika -festivaaliin koettiin hyväksi ja tarpeelliseksi.

– Tänä vuonna ohjelma oli osallistavampi ja siinä oli enemmän dialogia viime vuoteen verrattuna. Se oli hyvä juttu. Tunnelma oli lämminhenkinen, koreografi Sara Hirn totesi.

Hän kaipasi tapahtuman laajentamista koko tanssin kentälle niin, että eri tanssilajit olisivat vahvemmin edustettuina. Nyt tapahtuma keskittyi hänen mielestään pitkälti nykytanssiin.

– Kun täällä puhutaan tanssista, puhutaan oikeasti nykytanssista. Se aiheuttaa jo kommunikaatiohaasteita, kielimuurin, Hirn sanoi.

Läntisen tanssin aluekeskuksen toiminnanjohtaja Sanna Meska pohti, että ensi vuonna yksi teema voisi olla yhteisen kielen vahvistaminen.

– Että puhuisimme asioista samoilla sanoilla. Esiin nousi myös se, että vuoropuhelua opiskelijoiden ja harrastajien kanssa tarvitaan lisää, Meska sanoi.

Freelancer Minni Hirvonen koki kohtaamiset ihmisten kanssa yhdeksi tärkeäksi Kiertoliikkeen elementiksi.

– Tämä oli mielettömän hyvä juttu. Kiertoliike voisi olla kaksikin kertaa vuodessa.

Hirvosen mielestä esitykselliset puheenvuorot, joiden määrää oli lisätty viime vuodesta, sopivat hyvin ohjelmaan. Ne saivat kiitosta myös monilta muilta osallistujilta. Ohjelmassa nähtiin Tanssiteatteri Tsuumin Elämän (t)ehostajat, TaikaBoxin yhteisöllinen koreografia Näkymättömät Polut, Ulla Mäkisen Spiraalin anatomia ja Tanssiteatteri Liikerin Baaritanssin kipinä. Toinen päivä, eli perjantai startattiin valinnaisella aamuohjelmalla, jossa vaihtoehtoina olivat Helena Ratisen Aistikävely, Jukka Tarvaisen Noin kolmen kilometrin liike, Ulla Mäkisen aamutunti Massojen liike sekä tutustuminen Ti-La2016-residenssiin Taneli Törmän johdolla.

– Kiertoliike teki sen, mikä oli tarkoitus: kokosi tanssikentän yhteen yhteisten asioiden äärelle. Hyvä, välitön tunnelma ja rikas keskustelu antoivat toivottavasti kaikille paljon kotiin viemistä. Tästä on hyvä jatkaa, Keski-Suomen Tanssin Keskuksen toiminnanjohtaja Mari Hautala totesi.

Ensi vuoden Kiertoliike järjestetään Turussa New Performance -festivaalin yhteydessä ja järjestämisvastuussa on yhdessä Tanssin talon kanssa Läntinen tanssin aluekeskus.

Hanna Kuuselan, Laura Rämän ja Turo-Kimmo Lehtosen ennakkomateriaalit ovat edelleen luettavissa Kiertoliike 2016 -sivuilla oheisista linkeistä:

Hanna Kuuselan artikkeli ß tämä linkiksi (http://kiertoliike.tanssintalo.fi/materiaalia/hanna-kuusela/)
Turo-Kimmo Lehtosen alustus ß tämä linkiksi (http://kiertoliike.tanssintalo.fi/materiaalia/turo-kimmo-lehtonen/)
Laura Rämän artikkeli ß tämä linkiksi (http://kiertoliike.tanssintalo.fi/materiaalia/laura-rama/)

Luodaan yhteys toisiimme

Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa matkaa kohti Tanssin talon avajaisia.

Tilaaminen edellytää, että hyväksyt sähköpostiosoitteesi lisäämisen Tanssin talon markkinointirekisteriin. Lue lisää Tanssin talon tietosuojasta sivulta Evästeet ja tietosuoja.